Over Pieter Reitsma

Bij Antonius in Sneek werk ik mee aan multidisciplinaire ICT vraagstukken. Als adviseur, specialist en als projectleider. Daarbij pak ik de rol, die op dat moment nodig is om te klus te klaren.

Mijn aandachtsgebied is 'beeldmanagement'; het vakgebied rondom veilige, betrouwbare en gestructureerde verwerking, verslaglegging, opslag én ontsluiting van medische beelden. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om ervoor te zorgen dat adequaat beeldmanagement gemak binnen de organisatie en binnen ketenprocessen oplevert.

Daarnaast ondersteun ik leidinggevenden bij - of door - het formuleren van vervangings- en innovatievoorstellen, waar ICT oplossingen een rol spelen. Bijvoorbeeld bij het uitzoeken van de mogelijkheden, benodigde capaciteit, benoemen van randvoorwaarden, impact, risico's en mogelijke knelpunten. Ik vind het belangrijk dat een zorgprofessional de ICT oplossing als gemakkelijk ervaart en niet als last in het werkproces.


Over Antonius

Antonius. De naam waaronder Thuiszorg Zuidwest Friesland en Antonius Ziekenhuis samen verder gaan. Wij leveren zorg in Friesland, de Noordoostpolder en op Urk. Dit doen we bij u thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet.

Thuis als het kan
Onze ruim 30 thuiszorgteams in Zuidwest-Friesland helpen u thuis met verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. We maken hierbij gebruik van hedendaagse online technieken om u ook thuis de zorg te kunnen bieden die u vroeger alleen in het ziekenhuis vond.

In het ziekenhuis als het moet
Heeft u medisch-specialistische zorg nodig die thuis niet kan? Dan zijn onze ziekenhuizen in Sneek en Emmeloord er voor u. In Sneek kunt u 24 uur per dag terecht. Hier bieden we u alle basiszorg, maar er is ook ruimte voor complexe operaties en acute zorg. In Emmeloord kunt u terecht voor poliklinisch bezoek, diagnostiek en dagbehandeling.

Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u en uw naasten. Want iedereen verdient optimale zorg, precies op maat.

Antonius. Zorg die meebeweegt.